Matti Heinisen viimeisin orkesteriteos, Radion sinfoniaorkesterin (RSO) ja Gustavo Gimenon marraskuussa 2019 kantaesittämä towards the extraordinary adventures of Baron Munchausen on esimerkki siitä, mihin pyrkimys äärimmäiseen kontrolliin voi johtaa. Musiikki on räjähdys, jota säveltäjä hallitsee absurdin rajalla. Ote säilyy, vaikka kaoottiset ainekset vellovat vasten todellisuuden reunoja. Niin kuulija kuin säveltäjäkin pääsevät ratsastamaan tykinkuulalla. Kipinät sinkoilevat epäintuitiivisten tulokulmien törmätessä huolelliseen sommitteluun. Kanuunan piippu on suunnattu kohti taivasta. Sytytyslanka palaa.


Matti Heininen kasvoi kansainvälisyyteen perheen muuttaessa vanhempien työn perässä. Erityinen suhde saksankieliseen kulttuuriin syntyi lapsena sveitsiläisessä päiväkodissa. Myöhemmin hän opiskeli Baselin musiikkiakatemiassa Georg Friedrich Haasin johdolla ja suoritti Konzertexamen-tutkinnon Hannoverissa professori Ming Tsaon alaisuudessa. Heininen aloitti sävellyksen opiskelun Severi Pyysalon oppilaana, ja jatkoi opintojaan Turun Konservatoriossa (Tuomo Teirilä, sävellys, Eric Marquis musiikkiteknologia) ja Turun yliopistossa (Jyrki Linjama, sävellys ja kontrapunkti). Musiikin maisteriksi hän valmistui Sibelius-Akatemiasta 2016 (Tapio Nevanlinna ja Veli-Matti Puumala) ja on täydentänyt opintojaan lukuisilla kansainvälisillä mestarikursseilla (mm. Brian Ferneyhough, Beat Furrer ja Mark Andre).


Vuonna 2017 Heinisen ensimmäisen oopperan Rakkauden ateria (rooleissa mm. Jorma Hynninen, Kristian Lindroos) sävelkieltä kuvailtiin lehdistössä ”vaativaksi niin kuulijoille kuin esittäjillekin”. Samana vuonna Trio Surplus ensiesitti hänen kamarimusiikkiteoksensa Spettrale [2017] säveltäjä Chaya Czernowinin (Harvardin yliopiston Walter Bigelow Rosen musiikin professori) luotsaamaassa arvostettussa Schloss Solitude kesäakatemiassa Stuttgartissa. Der Neue Merker julisti teoksen olevan ”poikkeuksellinen taidonnäyte” (”ungewöhnliche Talentprobe”). Spettrale on sittemmin esitetty lukuisia kertoja, viimeisimpänä maaliskuussa 2019 Ensemble KNM Berlinin toimesta nuoria nousevia säveltäjiä esittelevässä KNM Contemporaries -tapahtumassa.


Heinisen jousikvartetto (Borea-kvartetille) ja soolofagottiteos (Etienne Boudreaultille) saivat kantaesityksensä Korsholman Musiikkijuhlilla 2017. 2018 ensiesitettiin sooloteokset käyrätorvelle (Christine Chapman) ja pianolle (Ragna Schrimer). 2019 seurasivat ensiesitykset uoma sinfoniettalle, miniatyyri Apparition 9.x. – in silenzio soolofagotille ja elevations – musica sub communione uruille, sekä em. orkesteriteos RSO:lle. Koronavuonna 2020 Heinisen kvintetto valittiin ECSA:n (The European Composer and Songwriter Alliance) järjestämään European Contemporary Composers Orchestra -konserttiin Brysseliin. Joulukuussa 2020 KNM Berlin toteutti videokantaesityksen teoksesta study on apparitions V: poison per viola sola.


2016 Heininen valittiin pianosävellyksillään finalistiksi kansainvälisessä Mauricio Kagel -sävellyskilpailussa Wienissä, ja 2013 oli sai palkinnon Organum seuran urkusävellyskilpailussa. Säveltämisen lisäksi Heininen on esiintynyt pianistina ja lyömäsoittajana ja opettanut säveltämistä sekä tuottanut elektronista musiikkia. Hän on on tehnyt yhteistyötä mm. Jaakko Salovaaran (JS16) ja X-Rust Organisationin kanssa. Nuoren miehen monipuolinen ura elektronisen musiikin parissa huipentui Ministry of Soundin kaltaisilla legendaarisilla klubeilla.

Tällä hetkellä Heininen työskentelee ammattisäveltäjänä, sekä musiikin teoria-aineiden lehtorina Savonia-Ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikössä, jakaen aikansa kotikaupunkinsa Turun ja Kuopion välillä. Lukuvuonna 2020–2021 hän työskenteli tuntiopettajana Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa Helsingissä. Hän on tehnyt yhteistyötä mm. Radion Sinfoniaorkesterin, Enseble KNM Berlinin, Lüneburg Symphonikerin, Zagrosin, Uusinta Ensemblen ja Borea-kvartetin kanssa. Yhteistyökumppaneihin lukeutuvat myös Christine Chapmanin, Ragna Schirmerin, Kirstin Maria Pientkan Etienne Boudreaultin, Olaf Tzschoppe’n ja Jan Lehtolan kaltaiset nimet. 

Heinisen kasvava teosluettelo käsittää yli neljäkymmentä teosta. Opiskeluaikaiset työt, elektroninen musiikki ja yhteistyöprojektit mukaan luettuna sävellyksiä on kertynyt arviolta 400–500. Heinisen uutta musiikkia on mahdollista kuulla Sävellyskonsertissa 10.11.2021 klo 19:00 Turun Sibelius-museossa. YLE Radio 1 taltioi ja lähettää konsertin 22.11.2021 klo 22:00 (Ajassa Soi -ohjelma). Heininen jatkaa Spettrale-teoksensa viitoittamalla tiellä: Riemu ja kepeys ovat aina tietoisen hallinnan seurausta. Ilman sitä inhimillisen kyvyn täysi spektri jää hyödyntämättä.

Matti Heininen’s constant strive for excellence is exemplified in his latest orchestral work, towards the extraordinary adventures of Baron Munchausen [2019] for the Finnish Radio Symphony Orchestra (FRSO) and Gustavo Gimeno, a score so detailed and rich that printing it required special arrangements. As Munchausen’s tales, Heininen’s music keeps pushing the boundaries of reality, exploding towards absurdity. Minute details are catapulted into walls of sound, fragile and lyrical voices squeezed inside chaotic materials. Yet, the music is controlled through a deep understanding of its underlying forces.


Born in Turku, Finland (1984), Matti opted early for an international career. Residing shortly in Switzerland as a child, he developed a special relationship with the German-speaking world that later led him to continue his studies abroad. He began his formal composition studies at the Turku Conservatory (Tuomo Teirilä, composition and Eric Marquis, music technology) and Turku University (Jyrki Linjama, composition and counterpoint), and in 2016 he finished his Master’s Degree at the Sibelius Academy (Prof. Tapio Nevanlinna and Veli-Matti Puumala). In 2011 he studied at the Basel Music Academy under Georg Friedrich Haas. He completed his Konzertexamen in Hannover in 2019 (Prof. Ming Tsao), and has attended several international master classes (Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Mark Andre among others).


In 2017 his first opera Rakkauden ateria, initiated by Jorma Hynninen, was hailed by the press as ”challenging for audience and performers alike…”. The same year his work Spettrale [2017] (ob. pno. perc.), was premiered by Trio SurPlus at the prestigious Akademie Schloss Solitude founded by Chaya Czernowin (Walter Bigelow Rosen Prof. of Music at Harvard University). The work was described as an ”exceptional show of talent” by Der Neue Merker. Since then Spettrale has received numerous performances in Germany, latest in March 2019 by Ensemble KNM Berlin in their KNM Contemporaries, an international venue presenting uprising young composers.


Heininen’s string quartet (for Borea Quartet) and a work for solo bassoon (for Etienne Boudreault) were premiered at Korsholm Music Festival in 2017. 2018 saw the opening of new solo works for the horn (for Christine Chapman) and piano (for Ragna Schirmer). 2019 followed premieres of uoma for large ensemble, miniature Apparition 9.x. – in silenzio for solo bassoon, elevations – musica sub communione for organ and the abovementioned work for FRSO. In the year of the pandemic, 2020, the Quintett: Tod und Verklärung [2011] was performed by Ensemble Fractales in Flagey, Brussels, in a European Contemporary Composers Orchestra -concert organised by ECSA (The European Composer and Songwriter Alliance). In December 2020 KNM Berlin produced a video premiere of study in apparitions V: poison per viola sola [2020].

Besides composing Heininen has performed as a pianist and percussionist, and worked as a composition teacher and music producer. As a young a prominent figure in the Turku underground electronic music scene, he collaborated with the producer Jaakko Salovaara (JS16) and the X-Rust Organisation, while studying with the acclaimed jazz vibraphonist Severi Pyysalo. Producing hundreds of tracks and remixes for the likes of Bomfunk MC’s and Deadmau5 led to DJing in such legendary clubs as the Ministry of Sound and Turnmills in London.

A finalist in the Mauricio Kagel Competition 2016 and in Organum Society’s Organ Music Competition 2013, Heininen is constantly working on commissions for various ensembles and festivals. He has worked with FRSO, Ensemble KNM Berlin, Trio SurPlus, Lüneburg Symphoniker, Zagros, Uusinta, and Borea Quartet, as well as with Christine Chapman, Ragna Schirmer, Kirstin Maria Pientka, Etienne Boudreault, Olaf Tzschoppe, and Jan Lehtola among others.

As of this day, he lists over 40 works. When counting all the student works, electronic music and collaborations, the number of compositions reaches 400500. Upcoming events include a Composer Portrait Concert at the Sibelius Museum in Turku on Nov 10th 2021, including four premieres. The concert will be broadcasted by YLE Radio 1 on Nov 22nd at 22:00. Heininen continues in the path laid out in his work Spettrale: Freedom and fun are a consequence of control. Without discipline, we remain mere spectres of our potential selves.

Das ständige Streben von Matti Heininen nach Exzellenz zeigt sich in seinem neuesten Orchesterwerk towards the extraordinary adventures of Baron Munchausen (den außergewöhnlichen Abenteuern von Baron Münchhausen), das für das Finnische Rundfunk-Sinfonieorchester (FRSO) und Gustavo Gimeno, geschrieben ist. Wie Münchhausen Geschichten, überschreitet Heininens Musik immer wieder die Grenzen der Realität und explodiert in Richtung Absurdität. Winzige Details werden in Klangwände katapultiert, zerbrechliche und lyrische Stimmen in chaotischen Materialien gepresst. Die Musik wird jedoch durch ein tiefes Verständnis ihrer zugrundeliegenden Kräfte gesteuert.

Der 1984 in Turku, Finnland, geborene Matti entschied sich früh für eine internationale Karriere. Als Kind lebte er kurz in der Schweiz und entwickelte eine besondere Beziehung zum deutschsprachigen Raum, die ihn später dazu veranlasste, sein Studium im Ausland fortzusetzen. Er begann sein Kompositionsstudium am Konservatorium von Turku Komposition bei Tuomo Teirilä wie auch Musiktechnologie bei Eric Marquis und an der Universität von Turku Komposition und Kontrapunkt bei Jyrki Linjama und beendete 2016 sein Masterstudium an der Sibelius-Akademie bei Prof. Tapio Nevanlinna und Veli-Matti Puumala. 2011 studierte er an der Basler Musikakademie bei Georg Friedrich Haas. Er absolvierte sein Konzertexamen 2019 in Hannover bei Prof. Ming Tsao und besuchte mehrere internationale Meisterklassen (u.a. bei Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Mark Andre).

2017 wurde seine erste, von Jorma Hynninen initiierte Oper Rakkauden Ateria von der Presse als “Herausforderung für Publikum und Interpreten gleichermaßen …” bezeichnet. Im selben Jahr wurde sein Werk Spettrale für Oboe, Piano und Percussion von Trio SurPlus an der renommierten Akademie Schloss Solitude uraufgeführt, die von Chaya Czernowin Walter Bigelow Rosen Musikprofessor an der Harvard University gegründet wurde. Die Arbeit wurde von Der Neue Merker als ”ungewöhnliche Talentprobe” beschrieben. Seitdem hat Spettrale zahlreiche Auftritte in Deutschland erhalten, zuletzt im März 2019 vom Ensemble KNM Berlin in der Konzertreihe KNM Contemporaries, einem internationalen Veranstaltungsort, in dem junge Komponisten aufgeführt werden.

Heininens Streichquartett (für Borea Quartet) und ein Werk für Solofagott (für Etienne Boudreault) wurden 2017 beim Korsholm Music Festival uraufgeführt. 2018 wurden neue Solowerke für Horn (Christine Chapman) und Klavier (Ragna Schirmer) uraufgefführt. 2019 folgten Uraufführungen von Uoma für großes Ensemble, miniature Apparition 9.x. – in silenzio für solo fagott, elevations – musica sub communione für orgel und das obengenantte Orchesterwerk für das FRSO. Im Jahr der Pandemie, 2020, wurde das Quintett: Tod und Verklärung vom Ensemble Fractales in Flagey, Brüssel, in einem von der ECSA (The European Composer and Songwriter Alliance) organisierten European Contemporary Composers Orchestra -Konzert aufgeführt. Im Dezember 2020 produzierte das KNM Berlin, aufgrund der Pandemie, eine Videopremiere von study in apparitions V: poison per viola sola.

Neben dem Komponieren trat Heininen als Pianist und Perkussionist auf und arbeitete als Kompositionslehrer und Musikproduzent. Als junger Prominenter in der Untergrundszene der elektronischen Musik in Turku arbeitete er mit dem Produzenten Jaakko Salovaara (JS16) und der X-Rust Organization zusammen, während er beim renommierten Jazz-Vibraphonisten Severi Pyysalo studierte. Die Produktion von Hunderten von Tracks und Remixen für Bomfunk MCs und Deadmau5 führte zum DJing in legendären Clubs wie dem Ministry of Sound und Turnmills in London.

Heininen ist Finalist des Mauricio Kagel-Wettbewerbs 2016 und des Organum Society-Orgelmusikwettbewerbs 2013 und arbeitet ständig an Aufträgen für verschiedene Ensembles und Festivals. Er arbeitete unter anderem mit dem FRSO, dem Ensemble KNM Berlin, dem Trio SurPlus, den Lüneburger Symphonikern, Zagros, Uusinta und Borea Quartet sowie mit Christine Chapman, Ragna Schirmer, Kirstin Maria Pientka, Etienne Boudreault, Olaf Tzschoppe und Jan Lehtola. Bis heute umfass sein Werk über 40 Kompositionen. Zu den bevorstehenden Uraufführungen gehören Spectral Night Music I – discomposed figures für Akkordeon und Schlagzeug (Ensemble Etendis, Margit Kern und Olaf Tzschoppe, gestreamt am 9. Mai 2021) und ein Porträtkonzert im Sibelius-Museum in Turku am 10. November 2021, darunter drei Uraufführungen.

Matti Heininen setzt den in seiner Arbeit Spettrale dargelegten Weg fort: Freiheit und Spaß sind eine Folge der Kontrolle. Ohne Disziplin bleiben wir nur ein Gespenst unseres potentiellen Selbst.